Nya regler atervinning

Ny lag – Sorty hjälper dig

Från den 1 januari 2024 ska alla kommuner i Sverige ha infört en fastighetsnära insamling av förpackningsavfall för hushållen. Senast 1 januari 2027 ska även skrymmande förpackningar hanteras på samma sätt. Här är sorteringskorgen från Sorty perfekt för att sortera din återvinning.

Kommunerna påbörjade arbetet redan 1 januari i år. Det handlar om att under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026 bygga ut och underlätta insamlingen av avfall via lättillgängliga insamlingsplatser. I praktiken innebär detta att kommunerna är skyldiga att samla in avfall i form av exempelvis papper, plast och metallförpackningar från de hushåll som inte har fastighetsnära återvinningsstationer. Senast 1 januari 2027 ska samtliga kommuner ha fastighetsnära insamlingsplatser.

Detta medför att det blir mycket smidigare för hushållen att på ett enkelt sätt kunna sortera olika material hemma för att sedan gå till en station för återvinning i närheten av boendet.

Sammanfattningsvis – senast den 1 januari 2027 ska alla kommuner ska ha en fullt utbyggd fastighetsnära insamling. Fram till dess kommer kommuner runt om i landet i olika takt successivt bygga ut fastighetsnära återvinningsstationer. Redan nu kommer lättillgängliga eller mobila stationer finnas som komplement för att hantera allt matavfall från hushållen.

Hållbarhet och miljötänk i kombination med att kunna återvinna tidigare använt material på nytt är någonting samhället utvecklas mot. Idag befinner sig kommunerna i uppstarten med arbetet mot en enklare och mer hållbar framtid.

Källa: naturvårdsverket.se

Teamet på Sorty är glada att kunna bidra med ett hållbarhetstänk samt hjälpa till att effektivisera sorteringen av material och hjälpa varje enskilt boende att smidigt sortera och återvinna mer.

Här är Sortys sorteringskorg som är speciellt anpassad för återvinning en perfekt lösning för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna sortera ditt material. Oavsett om det gäller papper, metall, plast, batterier eller kartong finns olika fack tillgängliga för detta. Det är också väldigt smidigt att ta ut påsarna från korgen till stationen för att på ett lätt sätt tömma varje enskild påse på rätt ställe vid återvinningsstationen.

Köp en Sorty och ange ”SortyApril2024”så får du 50 kronor i rabatt. Läs mer om Sorty via länken: Sorty